Skip Navigation LinksMatches > Match Page
 

 
Match Info
Date 07/10/2020
Time 18:00
Hall PalaRiadoli SCANDICCI
City SCANDICCI (ITA)
Referees
1.  PETROVIC Aleksandar
2.  IVANOV Ivaylo
Notes: The match is played in SCANDICCI (ITA)

About the Match

Best Scorer
18(12)
Points (Break Point)
STYSIAK Magdalena
Savino Del Bene SCANDICCI
2 DREWNIOK
Savino Del Bene SCANDICCI
12(8)
3 LUBIAN
Savino Del Bene SCANDICCI
12(5)
4 KHOBER
Khimik YUZHNY
12(5)
5 COURTNEY
Savino Del Bene SCANDICCI
9(4)

Best Spiker
14
Winning Spike
STYSIAK Magdalena
Savino Del Bene SCANDICCI
2 KHOBER
Khimik YUZHNY
10
3 LUBIAN
Savino Del Bene SCANDICCI
9
4 DREWNIOK
Savino Del Bene SCANDICCI
9
5 COURTNEY
Savino Del Bene SCANDICCI
7

Best Server
3
Ace
STYSIAK Magdalena
Savino Del Bene SCANDICCI
2 MAIEVSKA
Khimik YUZHNY
2
3 POPOVIC
Savino Del Bene SCANDICCI
2
4 DREWNIOK
Savino Del Bene SCANDICCI
2
5 LUBIAN
Savino Del Bene SCANDICCI
1

Best Receiver
32%
Perfect Reception
EMMEL ROXO Thaynara
Khimik YUZHNY
2 NIEMTSEVA
Khimik YUZHNY
29%

Best Blocker
2
Winning Block
SNEED Jasmin Gabriela
Khimik YUZHNY
2 LUBIAN
Savino Del Bene SCANDICCI
2
3 COURTNEY
Savino Del Bene SCANDICCI
2
4 DREWNIOK
Savino Del Bene SCANDICCI
1
5 KHOBER
Khimik YUZHNY
1